URZĄD SKARBOWY W KŁODZKU
 


Jesteś 936418 gościem od 09.03.2006
Data aktualizacji: 28.01.2015
DZIŚ JEST: SOBOTA - 30 MAJA 2015r.

 

 

 

ZWROT NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM

PONIESIONYCH OD DNIA 1 MAJA 2004 R. 

 

Broszura informacyjna VZM

 

             

Uwaga!

Zgodnie z ustawą  z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Po 31 grudnia 2013 r. prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków na zasadach określonych w uchylanej ustawie zostało przyznane wyłącznie z tytułu zakupów dokonanych i udokumentowanych fakturą VAT do 31 grudnia 2013 r. Wydatki poniesione po tym terminie nie uprawniają już do zwrotu na dotychczasowych zasadach.

Podstawa prawna: art. 32, 38 i 39 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304)

 

                                          

Wzory ważne od 1.09.2011:

   VZM-1                                                    wersja interaktywna

                                                                                                                                        załączniki rozwijają się po wpisaniu ich liczby w części G

Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

 

 

 

 

   VZM-1/A                                                                

Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków odliczanych w ramach ulg mieszkaniowych opodatkowanych podatkiem VAT 22%

 

 

 

 

   VZM-1/B                                                                                                            

Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych opodatkowanych podatkiem VAT 22%

 

 

 

 

    VZM-1/C                                          

Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych w ramach ulg mieszkaniowych opodatkowanych podatkiem VAT 23%

 

 

 

Nazwa dokumentu: 

Zwrot wydatków budowlanych

Zasady wyliczenia zwrotu

Podmiot udostępniający:

Urząd Skarbowy w Kłodzku

Osoba, która wytworzyła informację:

Witold Sakaluk w oparciu o materiały z MF

Osoba, która wprowadzała dane:

Tomasz Mirowski

Data wytworzenia informacji:

2007-03-21

Data udostępnienia informacji:

2007-03-21

Data ostatniej modyfikacji:     

2015-01-28